กู้ภัย ฮุก 31

หมวดหมู่ทั่วไป => กู้ภัย => ข้อความที่เริ่มโดย: weir ที่ ตุลาคม 26, 2012, 12:15:20 PMหัวข้อ: เรื่อง การขออนุญาตติดตราสัญญลักษณ์
เริ่มหัวข้อโดย: weir ที่ ตุลาคม 26, 2012, 12:15:20 PM
เรื่อง การขออนุญาตติดตราสัญญลักษณ์
ด้วย มูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา ได้จดทะเบียนตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่มิได้เกี่ยวข้องแอบอ้างหรือนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง
ดังนั้น จึงขอให้อาสาสมัครของมูลนิธิฯ ที่ติดตราสัญญลักษณ์ขอรับแบบคำขอติดตราสัญญลักษณ์พร้อมส่งหลักฐานได้ที่ สำนักงานกู้ภัยฮุก 31 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สำเนาคู่มือทะเบียนรถหรือหลักฐานอื่นที่แสดงกรรมสิทธิ์
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้หรือสำเนาบัตรประจำตัวกู้ภัย
3. ภาพถ่ายที่ต้องการขออนุญาต จำนวน 2 ใบ ( ด้านหน้าและด้านหลัง )