กู้ภัย ฮุก 31

หมวดหมู่ทั่วไป => กู้ภัย => ข้อความที่เริ่มโดย: weir ที่ กรกฎาคม 25, 2012, 14:10:24 PMหัวข้อ: การอบรม FR ในวันที่ 28 -29 ก.ค. 55
เริ่มหัวข้อโดย: weir ที่ กรกฎาคม 25, 2012, 14:10:24 PM
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ (ด่วน)
เรื่อง การเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)
เรียน ผู้เข้าอบรม ทุกท่าน

แจ้งถึงผู้ที่จะเข้าอบรม ในวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2555 นี้
สถานที่ ห้องประชุมมูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง (สว่างเมตตาธรรมสถาน) อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียมหลักฐานเพิ่มเติม (ให้นำมาพร้อมวันอบรม) ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ใบ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ใบ

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

*** เอกสารทั้ง 3 รายการ ให้เตรียมมาใหม่เพิ่มเติมในวันอบรม
เพื่อใช้จัดทำบัตร EMS ต่อเนื่อง

(ไม่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่เคยส่งมาก่อนหน้านี้แล้ว)

ย้ำ***** ให้นำเอกสารมาใหม่ในวันอบรม 28 - 29 ก.ค. 2555 นี้

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน โปรดแจ้งบอกต่อ ๆ กัน

ขอบพระคุณอย่างสูง